Search

طرح ممنوعیت دخانیات :حضور ریشی سوناک در مدرسه در کنار دانش آموزان

نخست وزیر بریتانیا با حضور در یکی از مدارس لندن در خصوص طرح جدید ممنوعیت سیگار با دانش آموزان این مدرسه گفتگو کرد.
صفحه را پایین بکشید
طرح ممنوعیت دخانیات :حضور ریشی سوناک در مدرسه در کنار دانش آموزان
نخست وزیر بریتانیا با حضور در یکی از مدارس لندن در خصوص طرح جدید ممنوعیت سیگار با دانش آموزان این مدرسه گفتگو کرد.

ریشی سوناک با حضور در مدرسه ای در خصوص طرح ممنوعیت دخانیات برای نسل جدید در بریتانیا با داش آموزان صحبت کرد. او در این ملاقات به سوالات دانش آموزان پاسخ داد و با آزمایش های متنوع علمی در خصوص خطرات و مضرات هر گونه دخانیات بحث و گفتگو کرد.

اخبار مشابه