Search

یادبود ارزشمند روز آتش‌بس: تأمل نایجل فاراژ در مورد اهمیت یازدهم نوامبر

نایجل فاراژ، در سخنانی در آستانه روز آتش‌بس، اهمیت یادبود فداکاری‌های نیاکان و ایثارگران از کشورهای مشترک‌المنافع را یادآوری کرد و بر نامناسب بودن استفاده سیاسی از این روز تأکید نمود.
صفحه را پایین بکشید
یادبود ارزشمند روز آتش‌بس: تأمل نایجل فاراژ در مورد اهمیت یازدهم نوامبر
نایجل فاراژ، در سخنانی در آستانه روز آتش‌بس، اهمیت یادبود فداکاری‌های نیاکان و ایثارگران از کشورهای مشترک‌المنافع را یادآوری کرد و بر نامناسب بودن استفاده سیاسی از این روز تأکید نمود.

در آستانه یازدهم نوامبر، روز یادبود آتش‌بس، نایجل فاراژ، چهره شناخته‌شده سیاسی، در سخنانی به اهمیت این روز اشاره کرد. وی از فداکاری‌های عظیم نیاکان و شهدایی از سرتاسر کشورهای مشترک‌المنافع سخن گفت که برای آزادی و شکست استبداد جان‌فشانی کرده‌اند.


فاراژ تأکید کرد که این پیروزی‌ها با هزینه‌های گزافی از جان انسان‌ها به دست آمده است و یازدهم نوامبر روزی است برای یادآوری این ایثار و قدردانی از آن. وی از مردم خواست در این روز لحظاتی را به سکوت و تأمل درباره خوش‌شانسی خود برای نداشتن نیاز به گذر از چنین شرایطی اختصاص دهند.


فاراژ همچنین به انتقاد از کسانی پرداخت که قصد دارند از این روز برای اهداف سیاسی جداگانه استفاده کنند و آن را مختل سازند. او این اقدامات را در روز یادبود ملی نامناسب خواند و تأکید کرد که معترضان فلسطینی می‌توانند هر شنبه دیگری برای بیان دیدگاه‌های خود اقدام به راهپیمایی کنند، اما نه در روزی که برای احترام و یادبود شهدا اختصاص یافته است.


اخبار مشابه