Search

Nick Buckley MBE : نامزد انتخابات شهردار منچستر

نامرد انتخابات شهردار منچستر در طی مصاحبه ای با خبرگزاری TVC NEWS با ایرانیان ساکن منچستر سخن گفت.
صفحه را پایین بکشید
Nick Buckley MBE : نامزد انتخابات شهردار منچستر
نامرد انتخابات شهردار منچستر در طی مصاحبه ای با خبرگزاری TVC NEWS با ایرانیان ساکن منچستر سخن گفت.

نامزد انتخابات شهردار منچستر بزرگ، نیک باکلی در این مصاحبه در خصوص مشکلات و شرایط کنونی منچستر صحبت می کند او همچنین از ایرانیان دعوت می کند تا برای آینده بهتر شهر منچستر و منافع عمومی تمامی ساکنین این شهر زیبا از او در انتخابات پیش رو حمایت کنند .

بخش اول : در این بخش نیک باکلی نامزد انتخابات شهردار منچستر بزرگ خود را معرفی کرده و سابقه و پیشینه فعالیتهای خود را بیان می کند.

بخش دوم : در این بخش از مصاحبه نیک باکلی با ایرانیان ساکن منچستر صحبت کرده و در خصوص برنامه های هود جهت رفاه حال همه ساکنین این شهر از جمله ایرانیان سخن می گوید

بخش سوم : در بخش سوم مصاحبه نیک باکلی نامزد انتخابات شهردار منچستر در خصوص مشکلات شهری از جمله افزایش دزدی از مغازه ها، چاقو کشی و مشکلات مسکن و کار صحبت می کند و بیان کرد که می تواند واژه عظیم را دوباره به منچستر بزرگ بازگرداند.

Nicholas Brendan Buckley MBE (متولد آوریل 1968) یک خیر بریتانیایی و نامزد سیاسی است. او 15 سال با بی خانمان ها کار کرده است. در سال 2011، او موسسه خیریه The Mancunian Way را تأسیس کرد . او عضو فرمان امپراتوری بریتانیا است و نشان MBE را از ملکه بریتانیا دریافت کرده است. او هم اکنون نامزد مستقل انتخابات سال آینده شهردار منچستر می باشد.

نشان MBE چیست؟

این نشان برای یک دستاورد برجسته یا خدمت به جامعه اعطا می شود. این تأثیر طولانی مدت و قابل توجهی خواهد داشت و فرد دریافت کننده این نشان به عنوان الگویی برای دیگران برجسته می شود.


اخبار مشابه