Search

برخورد تند تظاهرات کنندگان انگلیسی با پلیس در لندن

برخورد تند بین تظاهرکنندگان راست افراطی و پلیس در حین تلاش برای رسیدن به یادبود جنگی Cenotaph در لندن.
صفحه را پایین بکشید
برخورد تند تظاهرات کنندگان انگلیسی با پلیس در لندن
برخورد تند بین تظاهرکنندگان راست افراطی و پلیس در حین تلاش برای رسیدن به یادبود جنگی Cenotaph در لندن.

در یک روز پر استرس، تظاهرکنندگانی که پرچم سنت جورج را برداشته بودند در حین فریاد زدن انگلستان تا مرگ من در Embankment لندن دیده شدند. پلیس اقدام به متوقف کردن آنها در رسیدن به Whitehall کرد، اما گروهی از آنها با فریاد بیایید، آنها را بگیریم خود را از میان پلیس ها به جلو هل دادند. تظاهرات کنندگان مخالف نیز بطری هایی را به سمت پلیس پرتاب کردند.این برخورد کمی پیش از دو دقیقه سکوت روز Armistice Day رخ داد.

در آن زمان، صدها نفر به Cenotaph رفته بودند تا در ساعت 11 صبح به یاد شهدای جنگ انگلستان باشند. این مراسم بدون وقوع حادثه خاصی برگزار شد. پلیس Met در یک پست روی X که قبلاً توییتر نامیده می شد، اعلام کرد: در حالی که دو دقیقه سکوت با احترام و بدون وقوع حادثه ای در Whitehall برگزار شد، افسران با تعداد قابل توجهی از تظاهرات کنندگان مخالف مواجه شدند. پلیس اعلام کرد که از همه قدرت ها و تاکتیکهای موجود برای جلوگیری از مواجهه تظاهرکنندگان مخالف با مارچ اصلی استفاده خواهد کرد.

اخبار مشابه