Search

روز آرمیستیس: دو دقیقه سکوت به یاد شهدای جنگ

بریتانیا با دو دقیقه سکوت، سالگرد پایان جنگ جهانی اول را گرامی داشت. برج ساعت بیگ بن، شروع این مراسم را با زدن زنگ اعلام کرد.
صفحه را پایین بکشید
روز آرمیستیس: دو دقیقه سکوت به یاد شهدای جنگ
بریتانیا با دو دقیقه سکوت، سالگرد پایان جنگ جهانی اول را گرامی داشت. برج ساعت بیگ بن، شروع این مراسم را با زدن زنگ اعلام کرد.

در سراسر بریتانیا، دو دقیقه سکوت را برای بزرگداشت سالگرد پایان جنگ جهانی اول رعایت می‌کنند. برج بیگ بن با زدن زنگ، شروع این دو دقیقه سکوت را نشان می‌دهد. این روز، روز آرمیستیس یا روز معاهده صلح، به یاد شهدای جنگ نام گزاری شده است.

ساعت 11 روز شنبه 11 نوامبر 2023

اخبار مشابه