Search

محرومیت یک خیریه از کمک به پناهجویان توسط وزارت کشور بریتانیا

وزیر مهاجرت، رابرت جنریک، یک خیریه معروف را از ارائه کمک به پناهجویان در یک مرکز اقامت وزارت کشور به خاطر اتهام تشویق به 'شکایت' و مصاحبه با خبرنگاران محروم کرده است.
صفحه را پایین بکشید
محرومیت یک خیریه از کمک به پناهجویان توسط وزارت کشور بریتانیا
وزیر مهاجرت، رابرت جنریک، یک خیریه معروف را از ارائه کمک به پناهجویان در یک مرکز اقامت وزارت کشور به خاطر اتهام تشویق به 'شکایت' و مصاحبه با خبرنگاران محروم کرده است.

دستور جنریک پس از درخواست اطلاعات آزاد از سوی خیریه Care4Calais کشف شد، زمانی که تیم‌های آن از ورود به کمپ Napier در کنت منع شدند. Care4Calais، که کمک به پناهجویان را در اردوگاه‌های غیررسمی مهاجران در بندر شمالی فرانسه آغاز کرده بود، منتقد مداوم سیاست‌های مهاجرت دولت بود.

این تیم‌ها چندین سال با پناهجویان در Napier کار کرده بودند، اما در اواخر سپتامبر توسط Clearsprings Ready Homes پیمانکاری که سایت را برای وزارت امور داخلی اداره می‌کرد به آن‌ها گفته شد که دیگر مجاز به انجام این کار نیستند.

خدماتی که Care4Calais در Napier ارائه می داد شامل، مشاوره های قانونی، مشاوره در تکمیل فرم‌ها و کمک به پناهجویانی که با احتمال دیپورت به رواندا روبرو بودند، می شدند.

این خیریه قبلا از ارائه خدماتی مانند ارائه لباس و سرویس اصلاح مو به پناهجویان در یک سایت دیگر، یعنی پایگاه سابق RAF Wethersfield در اسکس، محروم شده بود، جایی که برخی از ساکنین آن در اواخر سپتامبر درباره شرایط زندگی خود اعتراض کرده بودند.

Care4Calais باور دارد که این ممنوعیت ممکن است به دلیل تصور وزارت امور داخلی است که مشاوره آن‌ها بخشی از اعتراض را القا کرده است.

اخبار مشابه