Search

مدرسه West Monmouth: امکاناتی برای دانش‌آموزانی که خود را حیوان می‌دانند وجود ندارد

مدرسه West Monmouth در انگلستان اعلام کرده که امکاناتی برای دانش‌آموزانی که خود را حیوان می‌دانند فراهم نمی‌سازد. این اعلامیه به عنوان پاسخ به درخواست یک دانش‌آموز ارائه شد.
صفحه را پایین بکشید
مدرسه West Monmouth: امکاناتی برای دانش‌آموزانی که خود را حیوان می‌دانند وجود ندارد
مدرسه West Monmouth در انگلستان اعلام کرده که امکاناتی برای دانش‌آموزانی که خود را حیوان می‌دانند فراهم نمی‌سازد. این اعلامیه به عنوان پاسخ به درخواست یک دانش‌آموز ارائه شد.

مدرسه West Monmouth در انگلستان اعلام کرد که گرچه خود را یک مدرسه متنوع و روشن فکر می‌داند، اما هیچ گونه امکاناتی برای دانش‌آموزانی که شاید خود را با هر دسته از حیوانات همسان می‌سازند، فراهم نمی‌کند. این اظهارات به عنوان پاسخ به درخواستی که توسط یکی از دانش‌آموزان مدرسه مطرح شده بود، ارائه شد. این دانش‌آموز درخواست داشت که به او مثل یک گربه رفتار شود.

این پاسخی است که مدرسه West Monmouth در Pontypool، ولز، این هفته پس از انتشار شایعات آنلاین مبنی بر فراهم کردن سینی زباله برای دانش آموزانی که به عنوان گربه شناخته می شوند، به والدین نوشت.

در نامه ای، این سازمان گفته است که هیچ برخورد خاصی با دانش آموزانی که ممکن است به عنوان یک حیوان معرفی شوند، وجود نخواهد داشت.این شایعه به دنبال فریبکاری عده ای در ایالات متحده در مورد دانش آموزانی است که به عنوان گربه سانان شناخته می شوند، دنبال شده است.

اخبار مشابه