Search

NHS با استفاده از هوش مصنوعی لیست انتظار را کاهش می دهد

این طرح در باکینگهامشایر آغاز شد و در سومرست و بیرمنگام نیز در حال آزمایش است.
صفحه را پایین بکشید
NHS با استفاده از هوش مصنوعی لیست انتظار را کاهش می دهد
این طرح در باکینگهامشایر آغاز شد و در سومرست و بیرمنگام نیز در حال آزمایش است.

NHS در تلاش است تا با استفاده از هوش مصنوعی، عادت‌های غذایی و نوشیدنی افراد را بررسی کند تا بتواند بستری‌های 'قابل اجتناب' را در دوره پرتنش زمستان کاهش دهد. در این طرح آزمایشی که در باکینگهامشایر آغاز شد، چای‌سازها و یخچال‌ها رصد می‌شوند. عادت‌های بیماران به تیم‌های مراقبتی گزارش شده و آن‌ها سعی در حل مشکلات افراد خواهند داشت.

این کمک‌ها می‌تواند به شکل‌های مختلفی از جمله تمیز کردن، خرید و تحویل بسته‌های غذایی باشد.در همین حال، در سومرست، چهار مطب پزشکی در حال آزمایش یک سیستم هوش مصنوعی هستند که بیماران با نیازهای پیچیده، افرادی که در خطر بستری شدن در بیمارستان یا کسانی که به ندرت به پزشک مراجعه می‌کنند را شناسایی می‌کند.

در بیرمنگام، NHS یک الگوریتم پیش‌بینی را برای جلوگیری از هزاران مراجعه به بیمارستان یا مطب پزشک آزمایش می‌کند و به جای آن، برای افرادی که بیشتر در خطر هستند، اقدامات مراقبت اجتماعی را ارائه می‌دهد. در طول دو سال آینده، این طرح قصد دارد تا 4,500 مراجعه غیرضروری به بخش اورژانس، 17,000 بستری در بیمارستان و 23,000 نوبت مطب پزشک را کاهش دهد.

اخبار مشابه