Search

امازون متهم به نادیده گرفتن قوانین مصرف کننده بریتانیا در مورد سرقت بسته‌ها شده است

امازون از مشتریانی که سفارشاتشان به دست آنها نرسیده است خواسته است تا گزارش پلیس ارائه دهند تا برای بازپرداخت وجه واجد شرایط باشند.
صفحه را پایین بکشید
امازون متهم به نادیده گرفتن قوانین مصرف کننده بریتانیا در مورد سرقت بسته‌ها شده است
امازون از مشتریانی که سفارشاتشان به دست آنها نرسیده است خواسته است تا گزارش پلیس ارائه دهند تا برای بازپرداخت وجه واجد شرایط باشند.

امازون با اصرار بر اینکه مشتریانی که سفارش آنها به دستشان نرسیده است، باید گزارش پلیس را ارائه کنند، متهم به نادیده گرفتن قوانین مصرف‌کننده در بریتانیا شده است. برخی از خریداران گزارش تحویل‌های گمشده را به پلیس دادند ولی باز هم امازون شماره ارجاع پرونده آنها را قبول نکرد، و این مشتریان صدها پوند ضرر کردند.

در ماه ژوئن، روزنامه Observer یک شکایت را بررسی کرد که در آن یک خواننده ادعا می‌کرد بعد از اینکه بسته‌ای با بیش از 70 پوند کالا به دست وی نرسید، از وی خواسته شده است که شماره مرجع جرم را ارائه کند. در آن زمان، امازون ادعا کرد که یکی از کارمندان خدمات مشتری برای این اطلاعات غلط مقصر بود.

با این حال، از آن زمان، ده‌ها نفر دیگر گزارش داده‌اند که نه محصول به دستشان رسیده و نه پولشان، چرا که پلیس از بررسی مفقودی کالاها امتناع می کند و امازون نیز وجه را مسترد نمی کند. مشتری دیگری گفته است او جعبه‌ای ناقص دریافت کرد که در آن یک عروسک الکترونیکی سرباز بود به جای کامپیوتری به ارزش 1,184 پوند که سفارش داده بود و از وی خواسته شده است یک گزارش پلیس ارائه دهد.

اخبار مشابه