Search

پاداش کریسمس توسط DWP: آیا شما هم واجد شرایط هستید؟

DWP تایید کرده است که مبلغ 10 پوند پاداش کریسمس را از ماه بعد به همه افراد واجد شرایط پرداخت خواهد کرد. هزاران نفر در سراسر بریتانیا در صف دریافت این پرداخت از دولت هستند.
صفحه را پایین بکشید
پاداش کریسمس توسط DWP: آیا شما هم واجد شرایط هستید؟
DWP تایید کرده است که مبلغ 10 پوند پاداش کریسمس را از ماه بعد به همه افراد واجد شرایط پرداخت خواهد کرد. هزاران نفر در سراسر بریتانیا در صف دریافت این پرداخت از دولت هستند.

وزارت کار و بازنشستگی (DWP) تایید کرده است که مبلغ 10 پوند پاداش کریسمس را از ماه بعد به همه افراد واجد شرایط پرداخت خواهد کرد. برای اینکه واجد شرایط باشید، باید در بریتانیا، مقیم و در هفته اول دسامبر در بریتانیا باشید. DWP اعلام کرده است که کسانی که واجد شرایط هستند نیازی به اقدامی برای دریافت پاداش ندارند.

این مبلغ به طور خودکار به حساب بانکی شما پرداخت خواهد شد و هیچ تاثیری بر سایر مزایایی که دریافت می کنید، نخواهد داشت. مبلغ 10 پوند مستقیماً به حساب های بانکی ارسال خواهد شد و باید به عنوان 'DWP XB' در توضیخات بانکی شما ظاهر شود.

هر کسی که فکر می کند باید پاداش کریسمس را دریافت کند ولی در هفته اول دسامبر دریافت نکرد، باید با دفتر Jobcentre Plus که با پرداخت ها سر و کار دارد تماس بگیرد یا می تواند با خدمات بازنشستگی تماس بگیرد.

اخبار مشابه