Search

کوهی از سیگار خاموش در خیابان اصلی لندن برای تشویق مردم به عدم انداختن ته سیگار

یک سازمان خیریه محیط زیستی ادعا می‌کند که تعداد سیگارهای خاموش روی خیابان‌های اصلی روزانه به 2.7 میلیون می‌رسد.
صفحه را پایین بکشید
کوهی از سیگار خاموش در خیابان اصلی لندن برای تشویق مردم به عدم انداختن ته سیگار
یک سازمان خیریه محیط زیستی ادعا می‌کند که تعداد سیگارهای خاموش روی خیابان‌های اصلی روزانه به 2.7 میلیون می‌رسد.

تپه ای از حدود یک چهارم میلیون سیگار خاموش در یکی از خیابان‌های اصلی لندن ریخته شده است تا مردم را تشویق کند که دیگر سیگارهای خاموش خود را در محیط عمومی نیندازند. این تپه از سیگار خاموش در خیابانی در Kingston upon Thames توسط سازمان Keep Britain Tidy جمع‌آوری و قرار داده شده است.

این سازمان محیط‌زیستی آماری را منتشر کرد که بر اساس آن روزانه 2.7 میلیون سیگار خاموش در خیابان‌های اصلی رها می‌شوند.این سازمان خیریه محیط زیستی بیان کرد که این تپه نمادین برابر با حدود 225،000 سیگار خاموش است که بین ساعات 8 صبح و 8 شب هر روز در محیط عمومی روی زمین رها می‌شوند و افزود که این آمار برای سیگارهایی که در سراسر کشور به زمین انداخته می‌شوند، احتمالاً بسیار بیشتر است.

مجسمۀ سیگار خاموش با استفاده از سیگارهای واقعی خاموش که از خیابان‌های اصلی بریتانیا جمع‌آوری شده است، ساخته شده است. Keep Britain Tidy اعلام کرد که سیگارها 66٪ از تمام زباله‌هایی را تشکیل می‌دهند که در انگلستان رها شده‌اند.

اخبار مشابه