Search

جیمز اوبرایان: اگر فکر می کنید رواندا امنه از حباب مغزتون خارج بشید

دیوان عالی بریتانیا اعلام کرده است که طرح دولت برای اخراج پناهجویان به رواندا با قوانین بین‌المللی ناسازگار است. این تصمیم در برنامه جیمز اوبرایان در کانال LBC مورد بحث قرار گرفت، که نشان می‌دهد چرا کشور رواندا به عنوان مقصد اخراج پناهندگان امن تلقی نمی‌شود.
صفحه را پایین بکشید
جیمز اوبرایان: اگر فکر می کنید رواندا امنه از حباب مغزتون خارج بشید
دیوان عالی بریتانیا اعلام کرده است که طرح دولت برای اخراج پناهجویان به رواندا با قوانین بین‌المللی ناسازگار است. این تصمیم در برنامه جیمز اوبرایان در کانال LBC مورد بحث قرار گرفت، که نشان می‌دهد چرا کشور رواندا به عنوان مقصد اخراج پناهندگان امن تلقی نمی‌شود.

جیمز اوبرایان ، مجری کانال LBC، در تفسیری بر این تصمیم تاکید کرد: نتیجه این است که این کشور رواندا امن نیست. او با اشاره به وضعیت نامناسب پناهندگان در رواندا ادامه داد: اگر می‌خواهید در کشوری زندگی کنید که سوئلا براورمن، که رویای اخراج افراد به مکانی را دارد که در آن پناهندگان توسط پلیس کشته می‌شوند، تصمیم می‌گیرد که آیا امن است یا نه، پس فکر می‌کنم باید کمی از حباب خود بیرون بیایید.

این تصمیم دادگاه عالی، که بر اساس شواهد و گزارش‌های متعدد در مورد وضعیت پناهندگان در رواندا صورت گرفته، به عنوان یک موفقیت برای حقوق بشر و حمایت از پناهندگان در نظر گرفته می‌شود. این حکم می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر سیاست‌های مهاجرتی دولت انگلستان داشته باشد و الگویی برای سایر کشورها در مورد احترام به حقوق بین‌المللی پناهندگان باشد.

اخبار مشابه