Search

تلاش‌های تازه برای انتقال پناهجویان به رواندا علیرغم حکم دیوان عالی

نخست‌وزیر بریتانیا، ریشی سوناک، در واکنش به حکم دیوان عالی مبنی بر غیرقانونی بودن طرح دولت برای انتقال پناهجویان به رواندا، از اقدامات جدیدی خبر داد. این اقدامات شامل تدوین معاهده بین‌المللی جدید با رواندا و تصویب قوانین فوریتی در پارلمان است.
صفحه را پایین بکشید
 تلاش‌های تازه برای انتقال پناهجویان به رواندا علیرغم حکم دیوان عالی
نخست‌وزیر بریتانیا، ریشی سوناک، در واکنش به حکم دیوان عالی مبنی بر غیرقانونی بودن طرح دولت برای انتقال پناهجویان به رواندا، از اقدامات جدیدی خبر داد. این اقدامات شامل تدوین معاهده بین‌المللی جدید با رواندا و تصویب قوانین فوریتی در پارلمان است.

نخست‌وزیر بریتانیا، ریشی سوناک، در پاسخ به حکم دیوان عالی که طرح دولت برای انتقال پناهجویان به رواندا را غیرقانونی اعلام کرده بود، از برنامه‌های جدید دولت خود برای حل این مسئله پرده برداشت.

سوناک تأکید کرد: «ما روی یک معاهده بین‌المللی جدید با رواندا کار می‌کنیم. این تضمینی را در قانون ارائه می‌دهد که کسانی که از بریتانیا به رواندا نقل مکان می‌کنند در برابر اخراج از رواندا محافظت می‌شوند.»

وی افزود: «امروز هم اعلام می‌کنم که گام فوق‌العاده‌ای را برای معرفی قانون فوریت‌ها برمی‌داریم. این به پارلمان این امکان را می‌دهد تا تأیید کند که بدون معاهده جدید، رواندا امن است.»

نخست‌وزیر بریتانیا همچنین تأکید کرد که نمی‌خواهد اجازه دهد دادگاه‌های خارجی این پروازها را مسدود کنند و اظهار داشت: «من آماده هستم تا هر کاری را که برای شروع پروازها لازم است انجام دهم. من راه آسان را انتخاب نمی‌کنم. اما صبر مردم بریتانیا کمتر می‌شود و آنها انتظار دارند که قایق‌ها متوقف شوند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که انتقال پناهجویان به رواندا موضوعی جنجالی در بریتانیا بوده و با واکنش‌های متفاوتی از سوی جامعه و سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است.

اخبار مشابه