Search

برنامه بازگشت به کار: استفاده از ابزارهای دیجیتال برای ردیابی کارجویان

دولت برای بازگرداندن بیشتر مردم به بازار کار، برنامه‌هایی برای حذف مزایا و افزایش نظارت بر گیرندگان کمک‌های رفاهی اعلام کرده است.
صفحه را پایین بکشید
برنامه بازگشت به کار: استفاده از ابزارهای دیجیتال برای ردیابی کارجویان
دولت برای بازگرداندن بیشتر مردم به بازار کار، برنامه‌هایی برای حذف مزایا و افزایش نظارت بر گیرندگان کمک‌های رفاهی اعلام کرده است.

دولت در یک تلاش برای بازگرداندن بیشتر مردم به بازار کار، برنامه‌هایی را برای حذف مزایا و افزایش نظارت بر گیرندگان کمک‌های رفاهی اعلام کرده است.

کارجویانی که در یافتن کار تلاش نمی‌کنند، ممکن است مزایایی مانند نسخه‌های رایگان و حقوق کمکی را از دست بدهند. این برنامه‌ها بخشی از طرح بازگشت به کار هستند که هدف آن، بازگرداندن ۱.۱ میلیون نفر به بازار کار است.

بر اساس این طرح، «ابزارهای دیجیتال» برای ردیابی حضور افراد در مصاحبه‌ها و نمایشگاه‌های شغلی استفاده خواهند شد.

افرادی که با رعایت نکردن شرایط دریافت مزایا مانند شرکت در مصاحبه ها به مدت 6 ماه مشمول تحریم open-ended social welfare شدند به دریافت Universal credit، کمک هزینه ای کمتر منتقل می شوند و دیگر کمک حقوقی دریافت نمی کنند و نسخه های دارویی آنها پرداخت نمی شود.

به گفته طرح 'بازگشت به کار'، هیچ فردی نباید برای مدت ۱۸ ماه کامل از کمک‌های کارجویی بهره‌مند شود مگر اینکه از پشتیبانی Job Center استفاده کرده باشد.

اخبار مشابه