Search

دستگیری یک راننده با چشمان بسته در بزرگراه M25

پلیس ساری در حین گشت زنی در بزرگراه M25 با یک منظره غیرمنتظره مواجه شد.
صفحه را پایین بکشید
دستگیری یک راننده با چشمان بسته در بزرگراه M25
پلیس ساری در حین گشت زنی در بزرگراه M25 با یک منظره غیرمنتظره مواجه شد.

روز چهارشنبه، افسران پلیس که در حال گشت زنی در بزرگراه M25 بودند، با یک منظره غیرمنتظره روبرو شدند. یک راننده‌ در حالی که چشمانش بسته بود در حال رانندگی بود و مسافر کناری او با دقت به سمت شلوار راننده خم شده بود. دلیل این رفتار عجیب هنوز نامشخص است، اما پلیس ساری از این فرصت برای یادآوری به رانندگان استفاده کرد که همیشه باید چشمانشان را باز نگه دارند و به جلو نگاه کنند.ساعت 10:25 صبح، این افسران در حال سفر بین تقاطع 11 و 10 بودند که مسافر جلویی را بدون کمربند ایمنی مشاهده کردند که سرش را در دامان راننده گذاشته بود.

این راننده به خاطر رانندگی خطرناک گزارش شده و مسافر نیز به خاطر نبستن کمربند ایمنی جریمه شد.

سخنگوی پلیس ساری گفت: رانندگی بدون تمرکز یکی از 5 عامل مهم در حوادث مرگ بار یا با جراحت جدی است. به عنوان یک راننده، شما مسئول خود، مسافران خود و کسانی که از جاده‌های اطراف شما استفاده می‌کنند هستید، هیچ بهانه‌ای برای رانندگی بدون توجه وجود ندارد و اقداماتی قضایی علیه کسانی که چنین رفتاری دارند صورت خواهد گرفت.

اخبار مشابه