Search

توهین زنی به مسافران اتوبوس در لندن با ادعای فقط یهودیان در مک‌دونالد می‌خورند

یک زن در لندن به مسافران اتوبوس توهین کرد و ادعا کرد که «فقط یهودیان در مک‌دونالد می‌خورند». این حادثه در روز Armistice Day اتفاق افتاد.
صفحه را پایین بکشید
توهین زنی به مسافران اتوبوس در لندن با ادعای فقط یهودیان در مک‌دونالد می‌خورند
یک زن در لندن به مسافران اتوبوس توهین کرد و ادعا کرد که «فقط یهودیان در مک‌دونالد می‌خورند». این حادثه در روز Armistice Day اتفاق افتاد.

شاهد حادثه، که خودش در حال فیلمبرداری بود، این حمله را ترسناک و نگران‌کننده وصف کرد. این حادثه زمانی شروع شد که این زن مکالمه سایر مسافران را درباره سیب‌زمینی‌های مک‌دونالد شنید. او آن‌ها را قطع کرده و با این جمله مداخله کرد: فقط یهودیان در مک‌دونالد می‌خورند. بعد از آغاز فیلم، این موضوع شنیده می شود که به یکی از مسافران می‌پرسد: آیا تو یهودی هستی؟ وقتی او متوجه شد که در حال فیلمبرداری است، خشمگین شد و سعی کرد با یک ضربه قوی، گوشی را از دست زنی که در حال فیلمبرداری بود، بگیرد.

یک مسافر دیگر مداخله کرد و بین این دو ایستاد، که این زن عصبانی به او گفت: منو لمس نکن و پرسید: چرا داری از من فیلم می‌گیری؟ زن با اشاره به توهین‌های او نسبت به یهودیان، از زن خواست تا بار دیگر حرفهایش را تکرار کند.

سپس او به سمت یک مسافر دیگر در اتوبوس حرکت کرد و گفت: تو شانس آوردی که من گوشیت رو نشکوندم. لطفاً از من دیگر فیلم نگیر.

اخبار مشابه