Search

تغییرات بزرگ در قوانین حساب بانکی توسط DWP

DWP در نظر دارد قوانین جدیدی را برای حساب‌های بانکی اعلام کند. این تغییرات می‌تواند به بررسی ماهیانه حساب‌های بانکی گیرندگان کمک‌های مالی منجر شود.
صفحه را پایین بکشید
تغییرات بزرگ در قوانین حساب بانکی توسط DWP
DWP در نظر دارد قوانین جدیدی را برای حساب‌های بانکی اعلام کند. این تغییرات می‌تواند به بررسی ماهیانه حساب‌های بانکی گیرندگان کمک‌های مالی منجر شود.

به گزارش‌ها، DWP پیگیر اعلام قوانین جدیدی برای حساب‌های بانکی است. این تغییرات می‌تواند به بررسی ماهیانه حساب‌های بانکی دریافت‌کنندگان کمک‌های اجتماعی توسط DWP منجرشود تا اطمینان حاصل شود که آن‌ها درباره پس‌انداز خود دروغ نمی‌گویند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که این اقدام ممکن است در پنج سال نخست به دولت کمک کند تا 500 میلیون پوند صرفه‌جویی کند. Jeremy Hunt قرار است این تغییرات را در بیانیه‌ی پاییزی وزیر مالی در روز چهارشنبه اعلام کند.

اما این تغییرات توسط گروه‌هایی مانند Big Issue مورد انتقاد قرار گرفت. 69٪ از افرادی که به بانک‌های غذای Trussell Trust ارجاع شده‌اند، معلول هستند و از این دسته، 62٪ هیچ گونه کمک‌های معلولیت را دریافت نمی‌کنند، به گفته روزنامه Birmingham Mail : هر پوندی که توسط متقلبین سرقت می‌شود، می‌تواند بر روی خدمات عمومی ما یا برای کمک به آن‌ها که بیشترین نیاز را دارند صرف شود.

آن‌ها افزودند: Mel Stride، وزیر کار و کمک‌های اجتماعی، این را یک اشتباه بنیادین می‌داند که متقلبان کمک‌های اجتماعی، با قوانین بازی می‌کنند واو قصد دارد برای مالیات‌ دهندگان عدالت را تأمین کند.

اخبار مشابه