Search

هویت واقعی بنکسی در مصاحبهٔ قدیمی از بی‌بی‌سی فاش شد

هنرمند گرافیتی، بنکسی، نام واقعی خود را در یک مصاحبه که در سال 2003 ضبط شده بود، تأیید کرده بود.
صفحه را پایین بکشید
هویت واقعی بنکسی در مصاحبهٔ قدیمی از بی‌بی‌سی فاش شد
هنرمند گرافیتی، بنکسی، نام واقعی خود را در یک مصاحبه که در سال 2003 ضبط شده بود، تأیید کرده بود.

بنکسی، هنرمند معروف گرافیتی، به نظر به دلیل مصاحبه‌ای که اخیراً در بین مدارک بی‌بی‌سی بازیافت شده، هویت واقعی خود را فاش کرده است. این مصاحبه که بیست سال پیش در رادیو 4 ضبط شد، سرانجام برای بار اول در قالب مستند بی‌بی‌سی با عنوان «داستان بنکسی» پخش می‌شود.

بنکسی، که در طول دوره حرفه‌ای خود ناشناس مانده است، با نایجل رنچ، خبرنگار سابق هنر بی‌بی‌سی، درباره ماهیت منحصر به فرد بودن کار خود که همچنان وجود دارد، گفتگو کرده است. در یک مرحله از مصاحبه، به نظر می‌رسد بنکسی نام نخست خود را تأیید کرده است.جایی که مصاحبه کننده می پرسد میشه شما را با نامتون صدا بزنم ؟ او پاسخ داد بله و مجری پرسید رابرت بنک هست درسته ؟ او پاسخ داد رابی بله رابی .

هویت این هنرمند گرافیتی بیش از بیست سال است که موضوع حدس و گمان بوده است.بنکسی یا بانکس در جایی دیگر از مصاحبه درباره اینکه آیا گرافیتی خرابکاری است یا خیر، صحبت کرد: اگر به درستی انجام شود، غیرقانونی است! اما فکر می‌کنم اکثر مردم به کاری که انجام دادم، پاسخ خوبی دادند.

اخبار مشابه