Search

زن ادینبورگی مجوز حفظ رنگ صورتی درب خانه‌اش را گرفت

میراندا دیکسون برای داشتن یک درب صورتی‌رنگ مبارزه کرده و درنهایت موفق به کسب مجوز شده است.
صفحه را پایین بکشید
زن ادینبورگی مجوز حفظ رنگ صورتی درب خانه‌اش را گرفت
زن ادینبورگی مجوز حفظ رنگ صورتی درب خانه‌اش را گرفت
میراندا دیکسون برای داشتن یک درب صورتی‌رنگ مبارزه کرده و درنهایت موفق به کسب مجوز شده است.

برای این خانم اهل ادینبورگ صورتی، رنگ سبز جدید است.

میراندا دیکسون برای داشتن یک درب صورتی‌رنگ مبارزه کرده و درنهایت موفق به کسب مجوز شده است. می‌توانید جزئیات این خبر را با کلیک بر این لینک https://tvcnews.co/news.php?newsid=24 مشاهده کنید.

او سال گذشته رنگ در خانه‌اش را به صورتی روشن تغییر داده بود و طراحان شهری به او دستور دادند این رنگ را تغییر دهد. در را به رنگ سبز درآورد اما دوباره از او شکایت شد و او هم رنگش را به سفید مایل به خاکستری تغییر داد. از این رنگ هم شکایت شد؛ اما حالا پس از گذشت یک سال او مجوز رنگ در خانه‌اش را گرفته است.

شما هم دوست دارید همسایه‌تان رنگ در خانه‌اش را صورتی کند؟

اخبار مشابه