Search

حکم هشت سال زندان برای تجاوزکار اسکاتلندی

کایل آلن، مردی که وارد خانه یک زن ناشناس شد و به او تجاوز کرد
صفحه را پایین بکشید
حکم هشت سال زندان برای تجاوزکار اسکاتلندی
کایل آلن، مردی که وارد خانه یک زن ناشناس شد و به او تجاوز کرد

کایل آلن، 31 ساله، به خانه یک زن 35 ساله در منطقه Cove شهر آبردین پس از مصرف مقادیر زیادی الکل وارد شد و به او تجاوز کرد. زن به دلیل اینکه یکی از اعضای خانواده برای شب بیرون خانه بود درب خانه را قفل نکرده بود، هنگامی که آلن وارد خانه شد و به او حمله کرد، زن با یک لیوان شراب نشسته بود.

آلن، که یک تعمیرکار است، او را از گلو گرفت. قربانی سعی کرد با گرفتن صورت و ریش آلن و تلاش برای زدن به منطقه تناسلی او، از خود دفاع کند، اما آلن با گرفتن گلوی او موفق به بیهوش کردن قربانی شد. آلن به سر و بدن زن ضربه زد، لباس‌های او را با زور درآورد، او را به زمین انداخت و سپس به او تجاوز کرد.

این حادثه در تاریخ 10 ژوئن امسال رخ داد. آلن در دادگاه عالی ادینبورگ ماه گذشته، به اتهام تجاوز و حمله به زن که با خطر جانی انجام شده است، اعتراف کرد. آلن، که اهل Cove است، در دادگاه عالی داندی محکوم شد .نام برای چندمین بار در فهرست مجرمین جنسی ثبت شد.

اخبار مشابه