Search

جدال داغ بین بن حبیب و فاهیما محمد پیرامون مهاجرت در بریتانیا

بن حبیب، جانشین رهبر حزب اصلاحات بریتانیا، و فاهیما محمد، گزارشگر و نظریه‌پرداز، درباره وضعیت مهاجرت در بریتانیا بحث جدی داشتند.
صفحه را پایین بکشید
جدال داغ بین بن حبیب و فاهیما محمد پیرامون مهاجرت در بریتانیا
بن حبیب، جانشین رهبر حزب اصلاحات بریتانیا، و فاهیما محمد، گزارشگر و نظریه‌پرداز، درباره وضعیت مهاجرت در بریتانیا بحث جدی داشتند.

بن حبیب، جانشین رهبر حزب اصلاحات بریتانیا، و فاهیما محمد، گزارشگر و نظریه‌پرداز، در یک جدال سردرگم‌کننده درباره وضعیت مهاجرت در بریتانیا دست و پنجه نرم کردند. فاهیما محمد، با بیان اینکه به نظر می‌رسد این یک درگیری بین غرب و شرق است! به تضاد میان دو قطب اشاره کرد.

جدال حادی که بین این دو شخصیت برجسته به وقوع پیوست، موضوع مهاجرت را به یکی از گفتگوهای پرحرارت روز تبدیل کرد. نظرات حبیب و محمد در این زمینه می‌تواند بر سیاست‌های مهاجرتی بریتانیا تأثیر قابل توجهی بگذارد.این موضوع در GBNews منتشر شد.

اخبار مشابه