Search

ممنوعیت نژاد سگ XL Bully در انگلستان و ولز و احتمال کشتار صدها سگ

حداقل 246 سگ از نژاد XL Bully در پایان سال، هنگامی که ممنوعیت به اجرا در می‌آید، کشته خواهند شد.
صفحه را پایین بکشید
ممنوعیت نژاد سگ XL Bully در انگلستان و ولز و احتمال کشتار صدها سگ
حداقل 246 سگ از نژاد XL Bully در پایان سال، هنگامی که ممنوعیت به اجرا در می‌آید، کشته خواهند شد.

با ممنوعیتی که در دو مرحله اعمال می‌شود، امکان انتقال قانونی سگ‌های نژاد XL Bully به خانواده‌های جدید پس از 31 دسامبر وجود ندارد. این ممنوعیت در پی موجی از حملات و مرگ‌های اخیر که با این نژاد رخ داده است، اجرا می‌شود. هر سگی از این نژاد در مراکز نجات در انگلستان و ولز باید تا پایان سال به خانواده‌های جدیدی منتقل شوند؛ در غیر اینصورت، باید کشته شود.

با این حال، اگرچه خیریه ها می‌توانند برای حفظ نژاد استثنا قائل شوند و سگ باید کل عمر خود را در محل نگهداری سگها سپری کند که این امر چیزی است که خیریه‌ها به دلایل هزینه ها انتخاب نمی‌کنند.

خیریه‌ها برای از بین بردن سگ‌های نژاد XL Bully خود، ممکن است بیش از £90,000 هزینه کنند که این طبق گزارش سازمان Blue Cross است. این سازمان می‌گوید هزینه کشتن یک سگ بزرگ مانند XL Bully بین £350 تا £400 است، چون اندازه آن باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود و برای کشتن آنها به مقدار بیشتری دارو نیاز است.

اخبار مشابه