Search

GE Classic Motor فستیوال خودروهای کلاسیک

خودروهای کلاسیک در رقابت با هم از لندن به برایتون می روند.
صفحه را پایین بکشید
GE Classic Motor فستیوال خودروهای کلاسیک
خودروهای کلاسیک در رقابت با هم از لندن به برایتون می روند.

این رویداد سالانه جایی است تا با خودروهای کلاسیک بسیار زیبا و خاطر انگیز آشنا شوید و با آنها عکس بگیرید و طراحی های هنرمندانه بیش از صد سال پیش را در صنعت خودرو ببینید

اخبار مشابه