Search

یک دهم از مصرف‌کنندگان الکل در بریتانیا فکر می‌کنند که با الکل رابطهٔ ناسالمی دارند

بر اساس یک نظرسنجی سالانه، یک دهم ازمصرف‌کنندگان الکل در بریتانیا اعتقاد دارند که با الکل در ارتباط ناسالمی هستند. ولی تعدادی بیشتر معتقدند که مشکل مصرف الکل به سمت همه گیری در کشور می‌رود.
صفحه را پایین بکشید
یک دهم از مصرف‌کنندگان الکل در بریتانیا فکر می‌کنند که با الکل رابطهٔ ناسالمی دارند
بر اساس یک نظرسنجی سالانه، یک دهم ازمصرف‌کنندگان الکل در بریتانیا اعتقاد دارند که با الکل در ارتباط ناسالمی هستند. ولی تعدادی بیشتر معتقدند که مشکل مصرف الکل به سمت همه گیری در کشور می‌رود.

بر خلاف این باور، تعداد زیادی معتقدند که کشورشان با مشکل مصرف الکل مواجه است این درصد در انگلستان 56%، در اسکاتلند 66%، در ایرلند شمالی 63% و در ولز 38% است. این اطلاعات که روز پنجشنبه منتشر شده است، بخشی از نظرسنجی سالانه Drinkaware است و نگاهی می‌اندازد به رابطه‌ای که با الکل داریم.

از مجموع 10,473 نفری که در نظرسنجی شرکت کردند، 20% گفتند که هفته‌ای بیش از 14 واحد، مقداری که توسط دستورالعمل‌های پزشکی بریتانیا توصیه شده، الکل می‌نوشند.59% از پاسخ‌دهندگان گفتند که فکر نمی‌کنند جامعه با افراد دارای مشکلات مصرف الکل درست برخورد می‌کند. این درصد در اسکاتلند 65% بود.در میان کسانی که نگران مصرف الکل دیگران بودند 53% با فرد در مورد مصرف الکل صحبت کرده بودند، 43% آن را مورد توجه قرار داده بودند، اما تنها 24% آنها را تشویق به دریافت کمک کرده بودند.

اخبار مشابه