Search

پیام تند یک زن جوان بریتانیایی به نخست وزیر: نمی توانم غذا بخرم

در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، یک زن جوان بریتانیایی به طور مستقیم به ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، پیامی تند و صریح ارسال کرده است. او از شرایط دشوار اقتصادی خود می‌گوید و از سیاست‌های دولت انتقاد می‌کند.
صفحه را پایین بکشید
پیام تند یک زن جوان بریتانیایی به نخست وزیر: نمی توانم غذا بخرم
در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، یک زن جوان بریتانیایی به طور مستقیم به ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، پیامی تند و صریح ارسال کرده است. او از شرایط دشوار اقتصادی خود می‌گوید و از سیاست‌های دولت انتقاد می‌کند.

در ویدیویی که به سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، یک زن جوان بریتانیایی به صورت مستقیم خطاب به ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، از وضعیت دشوار اقتصادی خود می‌گوید و از سیاست‌های دولت انتقاد می‌کند. او اعلام می‌کند که با وجود کار تمام وقت، نمی‌تواند به خوبی مخارج زندگی خود را پوشش دهد.


این زن جوان که در مسکن اجتماعی زندگی می‌کند و تنها بدهی مالی‌اش قرارداد تلفن همراه است، می‌گوید که پس از پرداخت قبوض ماهانه، تنها ۶۰۰ پوند برای هزینه‌های دیگر خود باقی می‌ماند. او با انتقاد از افزایش قیمت بیمه خودرویش، که مجبور است آن را به صورت ماهانه پرداخت کند، ابراز دلسردی می‌کند و می‌افزاید که با این وضعیت، پرداخت هزینه‌های روزمره نظیر خرید غذا برایش به چالش تبدیل شده است.


او در ادامه با اشاره به سیاست‌های دولت در زمینه محدودیت‌های جدید برای جوانان و همچنین هزینه‌های زندگی روزمره، از نخست وزیر می‌خواهد تا توجیهی برای این سیاست‌ها ارائه دهد. این زن جوان با بیان اینکه مجبور شده به دنبال کار دوم بگردد تا بتواند هزینه‌های خود را تأمین کند، از نخست وزیر می‌خواهد که وضعیت افرادی مانند او را در نظر بگیرد.


این ویدیو نشان‌دهنده عمق نارضایتی بخشی از جامعه بریتانیایی از شرایط فعلی اقتصادی و سیاست‌های دولت است، و پیامی است که می‌تواند تأثیر زیادی بر رویکرد سیاسی و اجتماعی دولت بریتانیا داشته باشد.

اخبار مشابه