Search

برنده شدن یک راننده در دادگاه بر اساس اندازه نشانه‌های پارکینگ

کریس برتون، عکاس تلویزیونی مقیم منچستر، پس از ارائه مدارک به دادگاه، موفق به لغو جریمه 60 پوندی خود شد.
صفحه را پایین بکشید
برنده شدن یک راننده در دادگاه بر اساس اندازه نشانه‌های پارکینگ
کریس برتون، عکاس تلویزیونی مقیم منچستر، پس از ارائه مدارک به دادگاه، موفق به لغو جریمه 60 پوندی خود شد.

کریس برتون، 42 ساله، متوجه شد که تعدادی از علائم تابلوهای آبی پارکینگ در منطقه بوری، در منچستر، 6 سانتی‌متر از حد استاندارد 20 سانتی‌متر کوتاه‌تر هستند. او بعد از دریافت جریمه 60 پوندی در زمان پیاده کردن پدرش در بیمارستان، با کمک متر، به بررسی این مسأله پرداخت. دادگاه شهرستان دستور داد که دستور پرداخت جریمه او باید لغوشود، زیرا او مدارک متعددی از جمله اندازه علائم را به دادگاه ارائه کرده بود.

خبرها نشان می‌دهند که کار او می‌تواند به دیگران کمک کند تا بلیت‌های پارکینگ خود را زیر سؤال ببرند. کریس توضیح داد: من می‌خواهم سایرین را تشویق کنم که با بلیت‌های قدیمی خود به شورای بوری مراجعه کنند و بگویند که آن‌ها بر اساس قوانین، قانونی نبوده‌اند. قانون بریتانیا بیان می‌کند که علائم تابلوها باید 20 سانتی‌متر باشند، اما وقتی من نشانه‌های موجود در محل را بررسی کردم، فهمیدم که آن‌ها فقط 14 سانتی‌متر بودند.

اخبار مشابه