Search

دزدی از خودرو بصورت تیمی در خیابان Mayfair لندن

تصاویر دوربین مداربسته نشان می دهد دو سارق چطور وسایل خودرو را در قلب لندن خالی می کنند
صفحه را پایین بکشید
دزدی از خودرو بصورت تیمی در خیابان Mayfair لندن
تصاویر دوربین مداربسته نشان می دهد دو سارق چطور وسایل خودرو را در قلب لندن خالی می کنند

تصاویر منتشر شده از دوربین مداربسته در خیابان Mayfair در لندن نشان می دهد دو سارق با شکستن شیشه خودرو وارد آن شده و در کسری از دقیقه وسایل داخل خودرو را خالی می کنند. هیچ وقت وسایل ارزشمند خود را داخل خودرو رها نکنید

اخبار مشابه