Search

اجرای محدودیت‌های جدید برای دسترسی به وب‌سایت‌های پورنوگرافی

وب‌سایت‌های پورنوگرافی ممکن است برای محافظت از کودکان، مجبور به بررسی کارت اعتباری و تصدیق هویت از راه عکس شوند.
صفحه را پایین بکشید
اجرای محدودیت‌های جدید برای دسترسی به وب‌سایت‌های پورنوگرافی
وب‌سایت‌های پورنوگرافی ممکن است برای محافظت از کودکان، مجبور به بررسی کارت اعتباری و تصدیق هویت از راه عکس شوند.

وب‌سایت‌هایی که محتوای پورنوگرافی نمایش می‌دهند، بر اساس قانون جدید ایمنی آنلاین، ممکن است مجبور به بررسی کارت اعتباری و تصدیق هویت با استفاده از عکس برای اطمینان از اینکه کاربران بیش از 18 سال سن دارند، شوند. راهنمای پیش‌نویسی از سوی Ofcom برای پلتفرم‌ها در مورد چگونگی محافظت کودکان در برابر پورنوگرافی منتشر شده که توصیه می‌کند شرکت‌ها قوانین اینترنتی جدید را رعایت کنند. این راهنمایی شامل تطبیق عکس کارت شناسایی با استفاده از سند بارگذاری شده مانند گذرنامه و تصویری که در همان لحظه گرفته می‌شود است. وب‌سایت‌ها برای اجرای بررسی سن، باید از روش‌های فنی که دقیق، مستحکم، قابل اعتماد و عادلانه هستند استفاده کنند.پلتفرم‌هایی که با قوانین جدید مطابقت نداشته باشند، تحت اقدامات اجرایی قرار خواهند گرفت که شامل جریمه‌های احتمالی نیز می‌شود. دیم ملانی داوز، مدیرعامل Ofcom، اظهار کرد: پورنوگرافی برای کودکان بسیار ساده در دسترس است، و مشخص است که این وضع باید با قوانین جدید امنیت آنلاین تغییر کند. Ofcom اعلام داشت که تا اوایل سال ۲۰۲۵ با وب‌سایت‌های پورنوگرافی همکاری خواهد کرد تا نسخه نهایی قوانین را قبل از انتشار تکمیل کند.

اخبار مشابه