Search

دریافت پرسشنامه پناهندگی برای متقاضیان ايرانی

وزارت کشور این امکان را برای ایرانی‌های متقاضی پناهندگی ایجاد کرده که پرسشنامه‌های پناهندگی خود را ارسال کنند
صفحه را پایین بکشید
دریافت پرسشنامه پناهندگی برای متقاضیان ايرانی
وزارت کشور این امکان را برای ایرانی‌های متقاضی پناهندگی ایجاد کرده که پرسشنامه‌های پناهندگی خود را ارسال کنند

این صندوق پستی برای دریافت پرسشنامه‌های تکمیل شده‌ی پناهندگان برای متقاضیانی که شرایط زیر را برآورده می‌کنند، فعال است:

1) در درخواست پناهندگی خود را به عنوان ایرانی ثبت کرده‌اند.

2) درخواست پناهندگی خود را در بین تاریخ‌های مشخص، 28 ژوئن 2022 تا 7 مارس 2023، ارائه داده‌اند.

وزارت کشور نامه‌ها را در مراحل مختلفی ارسال می‌کند. به همین دلیل، از شما خواسته می‌شود که صبور باشید. در صورتی که تا 12 دسامبر 2023، پرسشنامهٔ خود را دریافت نکرده‌اید، با Home Officeتماس بگیرید به شما کمک خواهند کرد.

هیچ درخواستی برای دریافت پرسشنامهٔ پناهندگی قبل از 12 دسامبر 2023 پاسخ داده نخواهد شد. همچنین، در صورتی که می‌خواهید مدت زمان تکمیل پرسشنامهٔ پناهندگی افزایش یابد، لطفاً نامه‌ای که دعوت شده‌اید که پرسشنامه را تکمیل کنید را برای انجام این کار پیوست کنید. درخواست‌های پرسشنامهٔ پناهندگی برای متقاضیان ایرانی و عراقی که درخواست پناهندگی خود را ثبت کرده‌اند، مختصراً اطلاع‌رسانی نخواهد شد. هر گونه پرسشی درخواستی بایستی به مرکز ارتباطات مرکز ملی پناهندگی به آدرس ایمیل زیر ارسال گردد.

asylumcentralcommunicationshub@homeoffice.gov.uk

اخبار مشابه