Search

چند معترض در هنگام عذر خواهی بوریس جانسن به خاطر کرونا از سالن جلسات اخراج شدند

چهار نفر از جلسه تحقیقات کرونا اخراج شدند، در حالی که جانسون در حال عذرخواهی برای رنج و زیان ناشی از کرونا بود.
صفحه را پایین بکشید
چند معترض در هنگام عذر خواهی بوریس جانسن به خاطر کرونا از سالن جلسات اخراج شدند
چهار نفر از جلسه تحقیقات کرونا اخراج شدند، در حالی که جانسون در حال عذرخواهی برای رنج و زیان ناشی از کرونا بود.

روز اول حضور بوریس جانسون، نخست‌وزیر سابق بریتانیا در جلسه تحقیقات رسمی کرونا، با حوادثی ناخوشایند همراه بود. در حین اینکه جانسون در حال عذرخواهی برای رنج و زیان و دردی که از بحران کرونا ناشی شده بود، چهار نفر از تماشاگران عمومی جلسه که تصاویری را نگه می داشتند، از جلسه اخراج شدند.

یکی از معترضین پوستری به هوا برد که بر روی آن نوشته شده بود: مردگان، عذرخواهی شما را نمی شنوند.جانسون امیدوار بود که تحقیقات قادر باشد پاسخ به سوالات بسیار دشوار را که قربانیان و خانواده‌های آنها به حق مطرح می‌کنند، پیدا کند. او همچنین مسئولیت کامل تصمیماتی را که طی بحران کرونا گرفته شده بود، برعهده گرفت.

جانسون در طول دو روز مورد سوال قرار خواهد گرفت درباره تصمیماتی که به سه قرنطینه ملی منجر شد. او پذیرفت که بدون شک خطاهایی از دولتش در زمان بحران کرونا رخ داده است. او همچنین مسئولیت سرعت پاسخ دولت به بحران، تصمیمات قرنطینه و زمانبندی آنها، گردش ویروس در بخش مراقبت‌های مسکن، و برنامه بیرون بیایید تا به رستوران‌ها کمک کنیم را برعهده گرفت.

اخبار مشابه