Search

وزیر داخلی برنامه کاهش مهاجرت را اعلام کرد

این برنامه جدید بزرگترین کاهشی در مهاجرت خالص را به ارمغان می‌آورد و حدود 300,000 نفر که سال گذشته به بریتانیا آمدند، دیگر نمی‌توانند بیایند.
صفحه را پایین بکشید
وزیر داخلی برنامه کاهش مهاجرت  را اعلام کرد
این برنامه جدید بزرگترین کاهشی در مهاجرت خالص را به ارمغان می‌آورد و حدود 300,000 نفر که سال گذشته به بریتانیا آمدند، دیگر نمی‌توانند بیایند.

وزیر کشور برنامه ای را برای کاهش سطح مهاجرت و جلوگیری از سوء استفاده از سیستم مهاجرت اعلام کرده است که بزرگترین کاهش تاریخ در مهاجرت خالص را به همراه خواهد داشت. مجموع این بسته به این معنی است که حدود 300000 نفری که سال گذشته به بریتانیا آمدند اکنون نمی توانند بیایند. این بسته اقدامات به تعداد بالای وابستگانی که به بریتانیا می آیند پایان می دهد، حداقل حقوقی را که کارگران خارج از کشور و افراد انگلیسی یا مستقر حامی اعضای خانواده باید دریافت کنند، افزایش می دهد و با استثمار در سراسر سیستم مهاجرت مقابله می کند.

دولت ویزای Health and Care Worker را که شاهد اعطای تعداد قابل توجهی ویزا به کارکنان مراقبتی و افراد تحت تکفل آنها بوده است، با ممانعت از آوردن افراد تحت تکفل خود به بریتانیا توسط کارکنان مراقبت خارجی تشدید خواهد کرد. علاوه بر این، ارائه دهندگان مراقبت در انگلستان اکنون تنها در صورتی قادر به حمایت از کارگران مهاجر خواهند بود که فعالیت هایی را انجام دهند که توسط کمیسیون کیفیت مراقبت تنظیم می شود.

در سال منتهی به سپتامبر 2023، 101000 ویزای Health and Care Worker برای کارکنان مراقبتی و کارکنان مراقبت سالمند صادر شد که تخمین زده می شود 120000 ویزا برای افراد تحت تکفل مرتبط، که اکثر آنها کار نمی کنند، اما همچنان از خدمات عمومی استفاده می کنند، صادر شد.

از بهار آینده، دولت آستانه درآمد برای کارگران خارج از کشور را نزدیک به 50 درصد از موقعیت فعلی خود که 26200 پوند است به 38700 پوند افزایش می دهد، و کسب و کارها را تشویق می کند که ابتدا به استعدادهای انگلیسی نگاه کنند و روی نیروی کار خود سرمایه گذاری کنند، و به ما کمک می کند تا کارفرمایان را از این کار منصرف کنیم.

تکیه به مهاجرت و در عین حال متناسب کردن حقوق با میانگین حقوق تمام وقت برای این نوع مشاغل. دولت همچنین حداقل درآمد مورد نیاز برای شهروندان بریتانیایی و کسانی که در بریتانیا مستقر هستند و می‌خواهند اعضای خانواده‌شان به آنها بپیوندند را افزایش خواهد داد. در مجموع این امر تقویت می کند که همه کسانی که می خواهند در اینجا کار کنند و زندگی کنند باید بتوانند از خود حمایت کنند، به اقتصاد کمک کنند و بار دولت را بر دوش نکشند.

برای سرکوب کاهش قیمت نیروی کار از خارج از کشور، دولت به تخفیف ۲۰ درصدی حقوق برای مشاغل کمبود پایان می‌دهد و فهرست مشاغل کمبود را با فهرست حقوق و دستمزد جدید مهاجرت جایگزین می‌کند که تخفیف آستانه عمومی را حفظ می‌کند. کمیته مشورتی مهاجرت لیست جدید را در مقابل افزایش آستانه حقوق بررسی خواهد کرد تا تعداد مشاغل موجود در لیست کاهش یابد. از کمیته مشورتی مهاجرت خواسته می شود تا مسیر ویزای فارغ التحصیلی را بررسی کند تا مطمئن شود که این ویزای به نفع بریتانیا است و اقدامات لازم برای جلوگیری از سوء استفاده انجام می شود.

وزیر کشور جیمز کلورلی گفت: واضح است که مهاجرت خالص بسیار زیاد است. با خروج از اتحادیه اروپا، کنترل افرادی را که می‌توانند به بریتانیا بیایند به دست آوردیم، اما باید کارهای بیشتری انجام شود تا این تعداد کاهش یابد تا کارگران بریتانیایی کاهش نیافته و خدمات عمومی ما تحت فشار کمتری قرار نگیرد. طرح من بزرگترین کاهش در مهاجرت خالص را به همراه خواهد داشت و به این معنی است که حدود 300000 نفری که سال گذشته به بریتانیا آمدند قادر به انجام این کار نبودند.

من اقدام قاطعانه ای انجام می دهم تا از افزایش شدید مسیرهای ویزای کاری خود جلوگیری کرده و کسانی را که به دنبال سو استفاده از مهمان نوازی ما هستند، سرکوب کنم. علاوه بر اقداماتی برای کاهش مهاجرت، دولت هزینه اضافی بهداشتی مهاجرت را از 624 پوند به 1035 پوند افزایش می‌دهد تا مطمئن شود که مهاجرانی که به بریتانیا می‌آیند کمک مالی منصفانه‌ای داشته باشند تا از خدمات عمومی، از جمله NHS، استفاده نشود.

کارگران و افراد تحت تکفل آنها بیشترین درصد ویزاهای صادر شده را به خود اختصاص داده اند، ویزای Skilled Worker و Health and Care Worker شصت و سه درصد از کمک هزینه های کاری را به خود اختصاص داده است و نسبت ویزاهای مرتبط با کار که به افراد تحت تکفل اعطا می شود به 43 درصد افزایش یافته است.


اخبار مشابه