Search

رابرت جنریک گفت طرح رواندا عملی نیست

روبرت جنریک، وزیر سابق امور مهاجرت، ادعا کرد که لایحه دولت در برابر رواندا ضعیف است و هنوز هم به معنای 'چرخ و فلک' چالش‌های قانونی خواهد بود.
صفحه را پایین بکشید
رابرت جنریک گفت طرح رواندا عملی نیست
روبرت جنریک، وزیر سابق امور مهاجرت، ادعا کرد که لایحه دولت در برابر رواندا ضعیف است و هنوز هم به معنای 'چرخ و فلک' چالش‌های قانونی خواهد بود.

آقای جنریک، این هفته به دلیل این قانون جدید که قصد دارد سرعت اخراج‌ها را افزایش و افراد را از عبور از کانال در قایق‌های کوچک بازدارد استعفا کرد. او در مقاله‌ای که در روزنامهٔ «Daily Telegraph» منتشر شد می‌گوید، ایده اینکه تضمین می‌کنیم که همه کسانی که وارد می‌شوند، فوراً دستگیر و اخراج می‌شوند برای پرندگان است.

او خواستار قانونی است که اخراج را در عرض چند روز، نه ماه، بعد از ورود تضمین کند، با مسدود کردن حقوق فردی که خلاف این می‌تواند مهاجرین را از این قانون رها کند. نماینده نیوارک می‌گوید این لایحه که در حال حاضر در پارلمان است هنوز فرصتی به مهاجران می‌دهد که اعتراض فردی علیه اخراج خود را ثبت کنند و دلایلی را برای تاخیر در حذف خود اختراع کنند.

وزیر امور داخلی، جیمز کلیور‌لی، این هفته به رواندا سفر کرده و پس از اینکه پیشنهاد اصلی توسط دیوان عالی غیرقانونی اعلام شد، یک توافقنامه مجدداً امضا کرد. دیوان عالی اعلام کرد که خطر واقعی وجود دارد که مهاجرانی که به آنجا اعزام می‌شوند، بازگشته و در خطر مسیر جدیدی قرار می‌گیرند. نخست‌وزیر ریشی سوناک در حال حاضر به دنبال متقاعد کردن نمایندگان خود برای عدم رد کردن لایحه در روز سه‌شنبه است. او گفته است پیشنهادات به این معنی است که دعاوی موفق مهاجران در برابر متوقف کردن اخراج خود بسیار نادر خواهد بود، با این حال، آقای جنریک گفته است که گروه های حقوقی کوچک سعی خواهند کرد از این فرصت سوءاستفاده کنند.

اخبار مشابه