Search

زندگی در معرض خطر: مبارزهٔ فاطما با مسکن اجتماعی

فاطمه برای 14 سال در یک مسکن اجتماعی زندگی کرده ادعا می‌کند که زندگی در چنین محیطی او را خواهد کشت. انجمنی که صاحب این آپارتمان است، در تلاش برای جابجایی او است، اما تا‌کنون موفق نشده است.
صفحه را پایین بکشید
زندگی در معرض خطر: مبارزهٔ فاطما با مسکن اجتماعی
فاطمه برای 14 سال در یک مسکن اجتماعی زندگی کرده ادعا می‌کند که زندگی در چنین محیطی او را خواهد کشت. انجمنی که صاحب این آپارتمان است، در تلاش برای جابجایی او است، اما تا‌کنون موفق نشده است.

فاطمه برای 14 سال در یک خانهٔ مسکن اجتماعی زندگی کرده، معتقد است که این محیط در حال کشتن اوست. انجمنی که صاحب این آپارتمان است، تلاش می‌کند تا او را منتقل کند، اما تاکنون هیچ پیشرفت چشمگیری اتفاق نیفتاده است. این مسئله فقط برای فاطمه چالش‌ برانگیز نیست بلکه بسیاری از افرادی که در خانه‌های مسکن اجتماعی زندگی می‌کنند، همین تجربه را دارند.

اخبار مشابه