Search

مرد سال : مردی ایرانی از پمپ بنزینی در شمال لندن برای تحویل کیف گمشده زنی به هرتفوردشایر رفت

یک اقدام بزرگ و در خور توجه، مردی ایرانی در لندن اتفاقی کیف یک زن را پیدا می کند و برای تحویل آن به هرتفوردشایر سفر می کند.
صفحه را پایین بکشید
مرد سال : مردی ایرانی از پمپ بنزینی در شمال لندن برای تحویل کیف گمشده زنی به هرتفوردشایر رفت
یک اقدام بزرگ و در خور توجه، مردی ایرانی در لندن اتفاقی کیف یک زن را پیدا می کند و برای تحویل آن به هرتفوردشایر سفر می کند.

یک مرد ایرانی ساکن لندن به نام نیما پس از یافتن کیف زنی در یکی از ایستگاه های بنزین شمال لندن، تصمیم گرفت تا به هرتفوردشایر برود و کیف را به صاحبش برساند. این اقدام نجیبانه و نیکوکارانه باعث شده است تا این مرد به عنوان "مرد سال" شناخته شود. در این دوران پر از خودخواهی، این عمل بزرگ یک خاطره گرم در قلب همه بر جای گذاشت.

اخبار مشابه