Search

ریشی سوناک در حال خرید شیرینی کریسمس برای کارگران در ایستگاه King's Cross مشاهده شد.

این در حالی است که مردم از افزایش قیمت بلیت‌های راه‌آهن در سال آینده مطلع شده‌اند.
صفحه را پایین بکشید
ریشی سوناک در حال خرید شیرینی کریسمس برای کارگران در ایستگاه King's Cross مشاهده شد.
این در حالی است که مردم از افزایش قیمت بلیت‌های راه‌آهن در سال آینده مطلع شده‌اند.

ریشی سوناک توسط خبرنگار ما، مولی مالون، در حال برداشتن جعبه‌های شیرینی کریسمس در ایستگاه King's Cross در لندن دیده شد. نخست‌وزیرسریع به سمت فروشگاه Marks and Spencer رفت تا شش جعبه شیرینی‌ که به نظر می‌رسید برای تقدیم به کارگران کلیدی تهیه می کرد و قبل از بازگشت به حوزه انتخابی خود، یعنی Richmond، خریداری کند. مولی زمانی این گزارش را می‌فرستد که از طرفی، مردم در تلاش هستند اخبار افزایش قیمت بلیت راه‌آهن در سال آینده را هضم کنند. افزایش قیمت در بدترین زمان ممکن اتفاق می‌افتد. یکی از مسافران گفت. کل این سال یک دردسر بزرگ بود.امیدوارم به موقع خانه برسیم، این چالشی بزرگ خواهد بود تا بفهمیم چراقیمت بلیت راه‌آهن در حال افزایش است. یکی دیگر از خانم‌ها به من می‌گوید، قبلا هم گران بود، حالا خیلی بیشتر گران خواهد شد. دولت می‌گوید که باید بر اساس تغییر عادت‌های مردم نسبت به راه‌آهن پس از تصمیم برای کار کردن از خانه بعد از بحران کووید 19، تغییراتی ایجاد کند. بحران کووید 19 خیلی وقت پیش رخ داد. آن‌ها همیشه بهانه‌ی این بحران را می آورند.

اخبار مشابه