Search

سال نو مبارک! انگلیس با نمایش باشکوه آتش بازی، سال 2024 را جشن گرفت.

شهرهای متنوعی در سراسر دنیا با نمایش های باشکوه آتش بازی، سال نو را پذیرفتند. لندن با آتش بازی های خیره کننده خود، سال 2024 را آغاز کرد.
صفحه را پایین بکشید
سال نو مبارک! انگلیس با نمایش باشکوه آتش بازی، سال 2024 را جشن گرفت.
شهرهای متنوعی در سراسر دنیا با نمایش های باشکوه آتش بازی، سال نو را پذیرفتند. لندن با آتش بازی های خیره کننده خود، سال 2024 را آغاز کرد.

شهرهای گوناگون در سراسر جهان سال نو را جشن گرفتند. هزاران نفر در شهرها جمع شده تا نمایش های فوق العاده آتش بازی را تماشا کرده و ورود به سال 2024 را جشن بگیرند.

خبرگزاری TVC سالی پر از موفقیت را برای شما آرزو مند است.

اخبار مشابه