Search

سیلاب شدید در تاور هملتس لندن پس از بارش باران فراوان

سیلاب در مناطق مختلف پایتخت انگلستان، لندن، جاری شده است. بخصوص بخش تاور هملتس که به شدت تحت تأثیر این وقایع قرار گرفته است.
صفحه را پایین بکشید
سیلاب شدید در تاور هملتس لندن پس از بارش باران فراوان
سیلاب در مناطق مختلف پایتخت انگلستان، لندن، جاری شده است. بخصوص بخش تاور هملتس که به شدت تحت تأثیر این وقایع قرار گرفته است.

مناطق گوناگون پایتخت انگلستان، لندن، از سیلابی که در مناطق مختلف این کشور نیز رخ داده، در امان نمانده‌اند. بخش تاور هملتس به خصوص به شدت تحت تأثیر این سیلاب قرار گرفته است. بارش باران فراوان در لندن منجر به سیلاب شدید در این بخش شده است، که باعث گرفتاری مردم منطقه شده است.

اخبار مشابه