Search

پرواز یک خودرو از روی میدان

تصادف وحشتناک و واژگون شدن خودرویی در ویدیویی که از دوربین جلوی خودروی دیگری ضبط شده است
صفحه را پایین بکشید
پرواز یک خودرو از روی میدان
تصادف وحشتناک و واژگون شدن خودرویی در ویدیویی که از دوربین جلوی خودروی دیگری ضبط شده است

در ویدیوی که در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود صحنه برخورد خودرویی در کمبریج شایر را با میدان نشان می دهد که خودرو به دلیل سرعت زیاد چند متری به هوا بلند می شود و واژگون شده و به زمین برخورد می کند . خوشبختانه راننده خودرو به طرز معجزه آسایی سالم از خودرو خارج می شود

اخبار مشابه