Search

برفی تاریخی در انگلستان که 90,000 نفر را کشت

برف سنگین سال 1962، شناخته شده به عنوان 'یخ بندان بزرگ'، به مدت سه ماه وحشت بار ادامه یافت و باعث افزایش قیمت‌های مواد غذایی و توقف حمل و نقل شد.
صفحه را پایین بکشید
برفی تاریخی در انگلستان که 90,000 نفر را کشت
برف سنگین سال 1962، شناخته شده به عنوان 'یخ بندان بزرگ'، به مدت سه ماه وحشت بار ادامه یافت و باعث افزایش قیمت‌های مواد غذایی و توقف حمل و نقل شد.

انگلستان با بزرگ‌ترین برفی روبرو است که در طی بیش از یک دهه پیش باریده است، اما هنوز نمی‌تواند با 'یخ‌بندان بزرگ' مقایسه شود، زمانی که تقریباً 90,000 مرگ زمستانی مازاد گزارش شد.

سایت‌های پیش‌بینی آب و هوا، بریتانیایی‌ها را برای رویارویی با خطرات آب و هوایی زمستان در هفته‌های آتی آماده می‌کنند که شامل برف و یخبندان شبانه سخت در سراسر کشور می‌شود. اما اینها هیچ چیزی در مقابل وحشت زمستان 1962 و 1963 - بارش برفی که به مدت سه ماه متوالی ادامه یافت و جان هزاران نفر را گرفت نیست.

درجهٔ حرارت به 22- درجه سانتی‌گراد سقوط کرده بود؛ هواپیماها، قطارها، کامیون‌ها و اتومبیل‌ها به حالت توقف درآمده بودند؛ مدارس تعطیل شده بودند و مردم در خانه‌های خود گیر افتاده بودند زیرا رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و حتی دریا یخ بسته بود.

سرد ترین زمستان در 200 سال اخیر، پس از مه غلیظی فرود آمد که در اوایل دسامبر 1962 بر سر کشور نازل شد و صدها نفر را کشت. سپس فقط همان‌طور که آن مه پاک شد، یک طوفان قطبی از روسیه به سراسر اروپا گسترش یافت، قاره را با برف غلیظی پوشاند و ارتباط شهرها و روستاها را قطع کرد. اولین برف‌ها در روز بعد از کریسمس به سواحل ما رسید و ده هفته تا توقف آن طول کشید.

اخبار مشابه