Search

اعتراض زنی در مقابل بیمارستان در دمای زیر صفر به خاطر تاخیر در درمان دندان

کریستینا هاینز مدعی است که در طول دو سال گذشته به طور مکرر به بیمارستان دانشگاه ولز مراجعه کرده، اما اظهار داشته برخورد آنها بیهوده بوده زیرا هیچ کاری بر روی دندان های او انجام نشده است.
صفحه را پایین بکشید
اعتراض زنی در مقابل بیمارستان در دمای زیر صفر به خاطر تاخیر در درمان دندان
کریستینا هاینز مدعی است که در طول دو سال گذشته به طور مکرر به بیمارستان دانشگاه ولز مراجعه کرده، اما اظهار داشته برخورد آنها بیهوده بوده زیرا هیچ کاری بر روی دندان های او انجام نشده است.

یک زن در دمای زیر صفر، تمام روز و شب خود را در مقابل یک بیمارستان برای اعتراض به درمان دندان خود سپری کرد. کریستینا هاینز، 67 ساله، ادعا می‌کند که به طور مکرر برای درمان به بیمارستان دانشگاه ولز مراجعه کرده در طول دو سال گذشته، اما معتقد است که این مراجعات بی‌فایده بوده زیرا هیچ کاری بر روی دندان های او انجام نشده است.

هاینز می‌گوید که در دسامبر یک قالب گرفته بود و نمی‌داند چرا این روند تکرار شده یا چرا کار هنوز انجام نشده است.خانم هاینز، 67 ساله و ساکن روندا، اعلام کرد که این 'قطره‌ای بود که سبو را سرازیر کرد' و بجای بازگشت به خانه با همسرش، تصمیم گرفت دوشنبه را در مقابل بیمارستان سپری کند.

وی همچنین شب را در اینجا به سر برد و تا نیمروز روز پنج‌شنبه در اینجا باقی ماند.یکی از اعضای تیم رفع نگرانی های بیمارستان، برای وی نوشیدنی گرم آورد و در خصوص نگرانی های وی و تلاش برای حل مشکل مشورت کرد. مشکلات دندانی و درمانی که او تجربه کرده، آخرین مشکلاتی بوده که در طول عمری پر از مشکلات سلامتی از سوی NHS ناموفق بر دوش او افتاده است.

اخبار مشابه