Search

هشدار خطر بیماری سرخک در انگلستان: والدین به واکسیناسیون فرزندان خود تشویق می‌شوند

افزایش سریع موارد بیماری سرخک در منطقه West Midlands انگلستان، واکسیناسیون را ضروری کرده است.
صفحه را پایین بکشید
هشدار خطر بیماری سرخک در انگلستان: والدین به واکسیناسیون فرزندان خود تشویق می‌شوند
افزایش سریع موارد بیماری سرخک در منطقه West Midlands انگلستان، واکسیناسیون را ضروری کرده است.

میلیون‌ها والدین در انگلستان تشویق می‌شوند تا از واکسینه‌شدن فرزندان خود علیه سرخک اطمینان حاصل کنند؛ زیرا تعداد موارد این بیماری کشنده در منطقه West Midlands به سرعت افزایش یافته است.

از اول اکتبر سال گذشته، 216 مورد سرخک تأیید شده و 103 مورد احتمالی در این منطقه ثبت شده است، که اکثر آن‌ها در کودکان زیر 10 سال بوده است.

هشتاد درصد از این موارد در شهر بیرمنگام و بقیه در کوونتری ثبت شده‌اند. سازمان امنیت بهداشتی UKHSA (UK Health Security Agency)، یک هشدارملی را اعلام کرده و از 'خطر واقعی' شیوع سرخک در سراسر کشور هشدار داده است و یک برنامه واکسیناسیون را راه‌اندازی کرده‌است.

با هر کسی که فرزندی در سن 6 تا 11 سال دارد، تماس گرفته می‌شود و تشویق می‌شود تا نوبت واکسیناسیون سرخک، اوریون و سرخجه (MMR) را رزرو کند. با بیش از یک میلیون نفر در سن 11 تا 25 سال در لندن و West Midlands تماس گرفته خواهد شد.

اخبار مشابه