Search

یافتن دو مهاجر مظنون در محل بار اتوبوس مدرسه پس از سفر به فرانسه

در هنگام بازگشت به همپشایر پس از سفری به فرانسه، دو مرد در قسمت بار اتوبوس مدرسه کشف شدند.
صفحه را پایین بکشید
یافتن دو مهاجر مظنون در محل بار اتوبوس مدرسه پس از سفر به فرانسه
در هنگام بازگشت به همپشایر پس از سفری به فرانسه، دو مرد در قسمت بار اتوبوس مدرسه کشف شدند.

دو مهاجر غیرقانونی در قسمت بار اتوبوس مدرسه‌ای که از یک سفر به فرانسه بازگشته بود، کشف شدند. این دو مهاجر غیر قانونی از زیر کیف‌ها و چمدانهای بچه ها در مدرسه‌ی Hounsdown واقع در شهر Totton، در شب شنبه ظاهر شدند. پلیس همپشایر ادعا کرد که افسران پلیس برای بررسی گزارش مربوط به دو مهاجر غیرقانونی به مدرسه فرستاده شدند.

اتوبوس، دانش‌آموزان کلاس‌های 9 و 10 را از سفر سه روزه به دانشگاه Boulogne که در حدود 20 مایل جنوب شهر Calais قرار دارد، بازگردانده بود. سفر معلمان و دانش‌آموزان از طریق Eurotunnel صورت گرفته و در حدود ساعت 5 عصر به Totton بازگشته بودند. یکی از والدین، زنی به نام Tabi که به دنبال فرزندانش رفته بود به BBC گفت: مردانی که پیدا شدند، به نظر سنی بین 20 تا 30 سال داشتند. او ادامه داد: دخترم به سوی من دوید و گفت: ای خدا! آنها در جایی که چمدان‌ها قرار دارند نشسته‌اند.

اخبار مشابه