Search

در جستجو برای عبداشکور ایزدی، مظنون حمله شیمیایی، جسدی در رود تیمز پیدا شد.

جسدی در جستجوی عبداشکور ایزدی، مظنون حمله شیمیایی کلپهام، در رودخانه تیمز کشف شده است.
صفحه را پایین بکشید
در جستجو برای عبداشکور ایزدی، مظنون حمله شیمیایی، جسدی در رود تیمز پیدا شد.
جسدی در جستجوی عبداشکور ایزدی، مظنون حمله شیمیایی کلپهام، در رودخانه تیمز کشف شده است.

تیم های پلیس دریایی در حال جستجوی رودخانه تیمز در لندن برای یافتن ایزدی بودند که متهم به پرتاب یک ماده قلیایی قوی به شریک سابق خود و مجروح کردن دختران سه و هشت ساله او بود.

پلیس گفت که خدمه یک قایق در حال عبور گزارش داده اند که در ساعت 4 بعد از ظهر روز دوشنبه جسدی را در آب در اسکله برج

EC3

دیده اند.

جسد توسط واحد پلیس دریایی

Met

دریافت شده و توسط کارآگاهانی که حمله شیمیایی را بررسی می‌کردند، مورد بررسی قرار گرفته است.

پلیس متروپولیتن در 9 فوریه گفته است که احتمال دارد ایزدی وارد رودخانه تیمز از منطقه پل چلسی لندن شده باشد. تصاویر

CCTV

نشان می‌دهند که او فقط چند ساعت پس از حمله بر روی حفاظها تکیه زده است. مأموران پلیس معتقدند او احتمالا درگذشته است.

اخبار مشابه