Search

یک مکان Airbnb در لندن که شبیه یک سلول زندان است

این مکان Airbnb بسیار کوچک است، اما بازخوردهای فوق‌العاده‌ای دریافت کرده است
صفحه را پایین بکشید
یک مکان Airbnb در لندن که شبیه یک سلول زندان است
یک مکان Airbnb در لندن که شبیه یک سلول زندان است
یک مکان Airbnb در لندن که شبیه یک سلول زندان است
یک مکان Airbnb در لندن که شبیه یک سلول زندان است
این مکان Airbnb بسیار کوچک است، اما بازخوردهای فوق‌العاده‌ای دریافت کرده است

یک مکان

Airbnb

کوچک در لندن باعث تعجب مردم شده است زیرا نمی‌توانند باور کنند که چنین مکانی واقعا وجود دارد.

این مکان اجاره ای در منطقه

Angel،

که به عنوان 'استودیوی نقلی' بازسازی شده، به دلیل فضای بسیار کوچک آن توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی با یک سلول زندان مقایسه شده است.در داخل این فضای تک اتاقه، یک تخت خواب تک نفره کوچک، یک دستشویی کنار آن، یک رادیاتور، یک میز تاشو و یک سینک وجود دارد که روی دستشویی نصب شده است.

این اتاق با قیمت بین 36 تا 52 پوند در هر شب اجاره داده میشود، در توضیحات

Airbnb

نوشته شده است: اندازه کوچک آن امکان ارائه بهترین قیمت برای فضایی خصوصی را در مکانی مناسب با ترددهای حمل و نقل عالی را فراهم می‌کند.

باید بدانید این مکان تا الان میانگین امتیاز 4.93 از 5 ستاره را از سوی مهمانان کسب کرده است.

اخبار مشابه