Search

اعلام اعتصاب ۴ روزه پزشکان جوان در انگلستان

به دلیل اعتصاب پزشکان جوان، برخی از خدمات ممکن است تاخیر یابد یا تغییر کند.
صفحه را پایین بکشید
اعلام اعتصاب ۴ روزه پزشکان جوان در انگلستان
به دلیل اعتصاب پزشکان جوان، برخی از خدمات ممکن است تاخیر یابد یا تغییر کند.

انجمن پزشکی بریتانیا یا

BMA

اعلام کرده که پزشکان جوان از ساعت 7 صبح روز شنبه 24 فوریه تا ساعت 11:59 شب چهارشنبه‌ 28 فوریه اعتصاب خواهند کرد.

در طول دوران اعتصاب، از شما خواسته می‌شود که برای وضعیت‌های غیراضطراری به داروخانه، پزشک خود یا

NHS111

مراجعه کنید و در صورت وضعیت اضطراری، با شماره 999 تماس بگیرید.

امنیت بیماران اولویت اول ماست، لذا ما خدمات و نحوه کار کردن آن‌ها را تنظیم خواهیم کرد تا کیفیت مراقبت از بیماران تحت تاثیر قرار نگیرد.

ما همچنان خدمات اضطراری و مراقبت بارداری را برای افرادی که به آن نیاز دارند، ارائه خواهیم داد. ولی کسانی که به مراقبت غیرفوری نیاز دارند، ممکن است بیشتر از حالت عادی منتظر بمانند.

اولویت با بیمارانی است که نیازهای پزشکی فوری‌تری دارند.

اگر تغییری در قرارملاقاتی که در بیمارستان ها هماهنگ کرده‌اید، به وجود آید، ما با شما تماس خواهیم گرفت. اگر خبری از ما دریافت نکردید، لطفا برای قرارملاقات خود به طور معمول حضور یابید.

اخبار مشابه