Search

انفجار بمب جنگ جهانی دوم در دریا پس از تخلیه هزاران نفر در Plymouth

بمبی از دوره جنگ جهانی دوم که باعث تخلیه هزاران نفر از خانه‌هایشان در شهر پلیموث شد، در دریا منفجر گردید.
صفحه را پایین بکشید
انفجار بمب جنگ جهانی دوم در دریا پس از تخلیه هزاران نفر در Plymouth
انفجار بمب جنگ جهانی دوم در دریا پس از تخلیه هزاران نفر در Plymouth
انفجار بمب جنگ جهانی دوم در دریا پس از تخلیه هزاران نفر در Plymouth
بمبی از دوره جنگ جهانی دوم که باعث تخلیه هزاران نفر از خانه‌هایشان در شهر پلیموث شد، در دریا منفجر گردید.

معاون وزارت دفاع

(MoD)

اعلام کرد که روز جمعه، حدود 30 نفر از کارشناسان برتر ارتش در عملیاتی بسیار پیچیده برای از بین بردن بمب 500 کیلوگرمی آلمانی که در روز سه‌شنبه کشف شده بود، مشغول بودند.

پلیس به یک ملک واقع در خیابان سنت مایکل در منطقه کیهام شهر پلیموث فراخوانده شد، زیرا این بمب توسط یک مردی که در ملک‌ خود مشغول به حفاری برای فونداسیون بود، کشف گردید.

بلافاصله بعد از این موضوع، محدودیتی به شعاع 300 متر در اطراف این مکان تعیین شد که موجب تخلیه 1,219 ملک مسکونی و حدودا 3,250 نفر از ساکنین شد.

این اقدام را یکی از بزرگترین عملیات تخلیه در زمان صلح از زمان اتمام جنگ جهانی دوم می‌نامند.

روز جمعه، یک کاروان نظامی بمب منفجر نشده را از خانه ای که در آن پیدا شد به جایی که باید در آنجا منفجر میشد منتقل کردند..

وزارت دفاع اعلام کرد که این بمب پس از انتقال به دریا حدود ساعت 10 شب در آب منفجر شده است.

از سوی دیگر، بیش از 100 نفر از پرسنل ارتش بریتانیا و نیروی دریایی سلطنتی، مقامات شهرداری شهر پلیموث، اداره آتشنشانی منطقه دوون و سامرست و همچنین پلیس مناطق دوون و کورنوال در عملیات شرکت داشتند.

اخبار مشابه