Search

افتتاح نخستین زمین بازی برای کودکان دارای معلولیت در بریتانیا

'Fair Play Barnet' در شمال لندن به عنوان نخستین زمین بازی مختص به کودکان دارای معلولیت در بریتانیا شناخته می شود.
صفحه را پایین بکشید
افتتاح نخستین زمین بازی برای کودکان دارای معلولیت در بریتانیا
افتتاح نخستین زمین بازی برای کودکان دارای معلولیت در بریتانیا
افتتاح نخستین زمین بازی برای کودکان دارای معلولیت در بریتانیا
'Fair Play Barnet' در شمال لندن به عنوان نخستین زمین بازی مختص به کودکان دارای معلولیت در بریتانیا شناخته می شود.

زمین های بازی در سراسر کشور، نیازهای کودکان دارای معلولیت را برآورده نمی کنند. زمین بازی

'Fair Play Barnet'

که در شمال لندن قرار دارد، به عنوان نخستین زمین بازی مختص به کودکان دارای معلولیت در بریتانیا معرفی شده است.

500,000

پوند هزینه صرف این مکان بازی شده که بیشتر این مبلغ از سوی گروهی از سرمایه گذاران خصوصی تامین گردیده است.

'دبورا گاندل' که پسرش دارای معلولیت است، بسیار برای احداث این زمین تلاش کرد.

وی گفت: 'ما در این فضا سعی داریم نمونه ای را به نمایش بگذاریم تا همه نهادها تحت تاثیر قرار گیرند و یاد بگیرند که فضای بازی باید مناسب همه باشد.

اخبار مشابه