Search

راه‌آهن Southern و Thameslink دچار اختلال در سیگنال‌دهی شده‌اند

اختلال سیگنال‌دهی باعث تاخیر و لغو قطارها شده است.
صفحه را پایین بکشید
راه‌آهن Southern و Thameslink دچار اختلال در سیگنال‌دهی شده‌اند
اختلال سیگنال‌دهی باعث تاخیر و لغو قطارها شده است.

در ساعت 4 صبح روز دوشنبه، هر دو ایستگاه ریلی

Southern و Thameslink

از اختلال در سیستم سیگنال‌دهی خطوط خود خبر دادند و به مسافران اعلام کردند که هیچ قطاری تا اطلاع ثانوی حرکت نخواهد داشت.

از مسافران خواسته شد که تا جایی که امکان دارد از سفر خودداری کنند.

در ساعت 7 صبح، برخی سرویس‌ها دوباره فعال شدند.

با این وجود، قطارهای

Gatwick Express

در حرکت نیستند و همه سرویس‌های بین

Littlehampton و London Victoria

لغو شده‌اند.

انتظار می‌رود این بروز مشکل تا اواسط روز ادامه یابد.سرویس‌های بین

Three Bridges و Brighton و Brighton و Chichester

محدود میباشد.

مسافران این مسیرها باید سفر خود را تا ساعات بعدی به تاخیر اندازند یا 'حداقل' 60 دقیقه اضافی برای سفرهای خود در نظر بگیرند.

Thameslink

خدمات معمول خود را در بسیاری از خطوط خود از سر گرفت، با این حال، قطارها بین .

Cambridge و Brighton

حرکت نمی کنند. مسافرانی که قصد سفر در این مسیر را داشتند می‌توانند بلیت‌های خود را برای استفاده در قطارهای

Great Northern

بین

Cambridge و London

، و هر سرویس جایگزین

Southern

یا

Thameslink

از

London

به

Brighton

استفاده کنند.

اخبار مشابه