Search

تخلیه یک مدرسه ابتدایی پس از 'انفجار گاز' در خانه‌ای مجاور

مدرسه‌ای در منچستر بزرگ پس از انفجار مشکوک گاز در خانه‌ای مجاور تخلیه شد. یک زن هفتاد ساله به دلیل جراحات شدید به بیمارستان منتقل شده است.
صفحه را پایین بکشید
تخلیه یک مدرسه ابتدایی پس از 'انفجار گاز' در خانه‌ای مجاور
تخلیه یک مدرسه ابتدایی پس از 'انفجار گاز' در خانه‌ای مجاور
تخلیه یک مدرسه ابتدایی پس از 'انفجار گاز' در خانه‌ای مجاور
تخلیه یک مدرسه ابتدایی پس از 'انفجار گاز' در خانه‌ای مجاور
مدرسه‌ای در منچستر بزرگ پس از انفجار مشکوک گاز در خانه‌ای مجاور تخلیه شد. یک زن هفتاد ساله به دلیل جراحات شدید به بیمارستان منتقل شده است.

یک شورای محلی، اعلام کرد که کارکنان و کودکان مدرسه ابتدایی کلیسای انگلیس St Luke پس از انفجار در یک ملک 'فقط چندین یارد دورتر' در منطقه

Fishpool

در

Bury

مدرسه را ترک کرده اند.

پلیس گفته یک زن در سن هفتاد سالگی با جراحات جدی به بیمارستان منتقل شده است.در بیانیه‌ای که بلافاصله بعد از ساعت 12:15 بعد از ظهرتوسط یکی از اعضای شورای محلی ارسال شد، گفته شده: متاسفانه اعلام می‌کنم که چند دقیقه پیش انفجار گازی درست در مقابل خانه‌ام رخ داده است. میدانم که همه به مکان امن منتقل شده‌اند و خدمات اورژانس در حال انجام تمام تلاش‌های خود برای مقابله با این وضعیت وحشتناک است.او افزود که خوشبختانه هیچ کس جانش را از دست نداده است اما خانه‌ای که در آن انفجار گاز رخ داده با آتش مهیب از بین رفته است و دو ملک مجاور نیز آسیب دیده‌اند.

اخبار مشابه