Search

پناهجویان رد شده به رواندا منتقل می‌شوند

پناهجویانی که درخواست پناهندگی آن‌ها در بریتانیا رد شده است، به رواندا منتقل خواهند شد و در ازای این اقدام، هزاران پوند دریافت می‌کنند.
صفحه را پایین بکشید
پناهجویان رد شده به رواندا منتقل می‌شوند
پناهجویانی که درخواست پناهندگی آن‌ها در بریتانیا رد شده است، به رواندا منتقل خواهند شد و در ازای این اقدام، هزاران پوند دریافت می‌کنند.

بر اساس گزارشات، پناهجویانی که درخواست پناهندگی آنان در بریتانیا رد شده است، در قالب یک برنامه «داوطلبانه» جدید که توسط دولت طراحی شده است، به رواندا منتقل خواهند شد. این برنامه، که جدا از طرح دولت برای ارسال افراد به رواندا برای پردازش درخواست‌های آنان است، قبلاً با این کشور آفریقایی توافق شده است.

این طرح جدید با هدف حذف مهاجرانی که حق قانونی برای اقامت در بریتانیا ندارند اما نمی‌توانند به کشور مبدأ خود بازگردند طراحی شده است.

Home Office هنوز برنامه پرداخت را تأیید نکرده است، اما اعلام کرده است که در حال «بررسی انتقالات داوطلبانه به رواندا» است.

طبق این گزارش مهاجرانی که درخواست پناهندگی آنان رد شده را ترغیب به پذیرش پول و انتقال به رواندا می‌کنند. این طرح گفته می‌شود که در امتداد برنامه بازگشت داوطلبانه کنونی Home Office است که در آن به مهاجران تا 3,000 پوند برای ترک بریتانیا و بازگشت به کشور مبدأ خود کمک مالی میکنند

اخبار مشابه